Darmowa dostawa od 199,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego shop.maakao.pl

 

Sklep internetowy www.shop.maakao.pl jest własnością firmy MAAKAO Małgorzata Zaudzka-Korgul, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG prowadzonej przez m.st. Warszawy, o numerze regon 142383152 oraz NIP 5242658935. Siedzibą firmy jest Warszawa, ul.Fortuny 31a

 

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego shop.maakao.pl, określający zasady funkcjonowania Sklepu internetowego oraz zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży drogą elektroniczną
Usługodawca (Sprzedawca) – MAAKAO Małgorzata Zaudzka-Korgul, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG prowadzonej przez m.st. Warszawy, o numerze regon 142383152 oraz NIP 5242658935. Siedzibą firmy jest Warszawa, ul.Fortuny 31a
Sklep internetowy (Portal, Witryna) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.shop.maakao.pl
Strona internetowa – www.shop.maakao.pl
Klient (Użytkownik, Nabywca) – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez usługodawcę i która zaakceptowała Regulamin;
Produkt (Towar) – rzecz prezentowana w Sklepie internetowym przez Usługodawcę,
Umowa sprzedaży – umowa dotycząca nabycia Towaru pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Witryny, będąca umową zawieraną na odległość,
Konto – indywidualnie utworzone konto na Portalu w wyniku rejestracji, umożliwiające składanie zamówień bez konieczności każdorazowego podawania potrzebnych danych;

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, należy zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika w Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy prawa lub naruszających godność osób trzecich.
 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Polski. Indywidualne zapytania dotyczące wysyłki zamówień za granicę należy kierować na adres biuro@maakao.pl

 

Realizacja zamówienia

Klient składa zamówienie za pośrednictwem Portalu. Rejestracja oraz założenie konta na Portalu nie jest obowiązkowe. Klient wybiera produkty z oferty dostępnej na Stronie internetowej. Opisy oraz zdjęcia produktów zostały przygotowane na podstawie informacji otrzymanych od producentów bądź dystrybutorów odpowiednich produktów. Kolory na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.
 Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle podsumowanie zamówienia uwzględniające m.in poszczególne elementy zamówienia oraz podsumowanie kosztów. Klient zobowiązuje się do uiszczenia kwoty pieniężnej podanej na zamówieniu na warunkach i w terminie wynikających z niniejszego Regulaminu.
 Czas oraz koszt wysyłki zostały opisane w niniejszym Regulaminie. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku produktu, Klient zostanie o tym poinformowany i będzie miał prawo do anulowania zamówienia.
 Zmian w zamówieniu można dokonać wyłącznie przed jego zatwierdzeniem. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może dokonać zmian w zamówieniu na prośbę mailową Klienta. Zgodnie z przepisami prawa, Klient ma prawo odstąpić od umowy. Po wysłaniu zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany za pomocą wiadomości mailowej (w miarę możliwości).

 

Płatności

Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Portalu są podane w złotych polskich i są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są każdorazowo doliczane do zamówień. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę.
 Klient może wybrać następujące formy płatności:
- przelew tradycyjny na rachunek wskazany przed Sprzedawcę (dane do przelewu podane są poniżej oraz na proformie wystawionej do zamówienia - w zakładce Szczegóły zamówienia w mailu z potwierdzeniem zamówienia);
 - przelew szybki za pomocą serwisu pośredniczącego w płatnościach elektronicznych DotPay.
 W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, należy dokonać płatności w ciągu 48 godzin. Jeśli bank nie potwierdzi lub podmiot pośredniczący w płatności nie potwierdzi zapłaty w tym terminie, Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

Dane do przelewu tradycyjnego:

MAAKAO M.Zarudzka-Korgul
 Nr konta: 71 1910 1048 2756 5550 2879 0001
 Bank: Santander Bank Polska S.A.
 W tytule prosimy podać numer zamówienia.

 

Czas i koszt wysyłki

Koszty dostawy ponosi Nabywca, zgodnie z poniższym:

 

Wysyłka za pośrednictem DPD:
 - zamówienia o wartości nieprzekraczającej 199 zł – 11,90 zł
 - zamówienia o wartości powyżej 199 zł – wysyłka bezpłatna
 - zamówienie za pobraniem - 14,90 zł

Wysyłka paczkomatem InPost:

- zamówienia o wartości nieprzekraczającej 199 zł – 9,90 zł
 - zamówienia o wartości powyżej 199 zł – wysyłka bezpłatna

 

Nabywca jest informowany o koszcie dostawy przed ostateczną akceptacją zamówienia. Zamówienia są wysyłane kurierem na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia na Stronie sklepu internetowego.
 Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia. Wysyłka zamówienia następuje tylko w dni robocze. Sprzedawca wysyła Towar do Klienta następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 Wysyłka produktów jest możliwa na terenie Polski. Indywidualne zapytania dotyczące wysyłki zamówień za granicę należy kierować na adres biuro@maakao.pl

 

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), Klient - Konsument jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią W tym terminie Konsument musi przesłać na adres Sprzedawcy (listownie na adres biura bądź w formie elektronicznej na adres biuro@maakao.pl) stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Wzór odstąpienia od umowy. Konsument zobowiązany jest również wysłać Produkt, którego umowa dotyczyła na adres biura: MAAKAO, ul. Fortuny 31a, 01-339 Warszawa. Produkt powinien być należycie zapakowany (chroniony przed uszkodzeniami w transporcie) oraz powinien posiadać wszystkie metki.
 Konsument odstępujący od Umowy sprzedaży ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu ponad to co konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania zwrotu płatności za Produkt wraz z kosztami jego dostawy poniesionymi przez Klienta. Zwrot należności nastąpi w ten sam sposób, jakiego użył Konsument przy dokonaniu płatności. Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem należności do momentu otrzymania Produktu od Konsumenta.

 

Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt bez wad.
 Klient ma prawo do złożenia reklamacji produktu zakupionego w Sklepie internetowym w związku z otrzymaniem produktu niezgodnego z zamówieniem oraz w innych przypadkach zgodnie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Reklamacji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obicia) powstały podczas użytkowania produktu oraz uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwowania produktu. Klient powinien dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, jeśli to możliwe oraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon) i z wypełnionym formularzem reklamacji – załącznik Formularz reklamacji.
 Produkt należy odesłać na adres:
 MAAKAO
 Fortuny 31a
 01-339 Warszawa
 z dopiskiem Reklamacja
 Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje zgodnie z obowiązującym prawem. Naprawiony bądź nowy produkt zostanie wysłany Klientowi na adres podany w formularzu w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu reklamowanego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt zostanie odesłany Klientowi w formie w jakiej został dostarczony do Sprzedawcy.

 

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych oraz właścicielem sklepu internetowego shop.maakao.pl jest firma MAAKAO Małgorzata Zaudzka-Korgul, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG prowadzonej przez m.st. Warszawy, o numerze regon 142383152 oraz NIP 5242658935. Siedzibą firmy jest Warszawa, ul.Fortuny 31a (jest to również adres do korespondencji).
 W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach witryny shop.maakao.pl prosimy o kontakt na biuro@maakao.pl lub listownie na adres siedziby podany powyżej.
 W ramach świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego, Usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu poprawnej realizacji złożonego zamówienia przez Klienta. Dane osobowe Klienta dokonującego płatności za pośrednictwem Dotpay są przekazywane spółce Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie jako administratorowi danych. Przekazywane dane są niezbędne do zrealizowania płatności przez Dotpay. Niezbędne dane osobowe są przekazywane firmom kurierskich w celu realizacji zamówienia.
 Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych. Odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zrealizowania zamówienia.
 Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych podanych podczas korzystania z witryny shop.maakao.pl oraz dokonywania zakupów poprzez tę witrynę.

 

Postanowienia końcowe

Przy ewentualnych sporach między Sprzedawcą a Klientem, zastosowanie ma prawo polskie.
 Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmianach Usługodawca informuje na stronie Sklepu internetowego oraz drogą elektroniczną klientów posiadających aktywne konta na Portalu.
 Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od 1 maja 2019.
 Pytania i zastrzeżenia dotyczące Regulaminu można kierować na adres: biuro@maakao.pl

 

pixel