Darmowa dostawa od 199,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych oraz właścicielem sklepu internetowego shop.maakao.pl jest firma MAAKAO Małgorzata Zaudzka-Korgul, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG prowadzonej przez m.st. Warszawy, o numerze regon 142383152 oraz NIP 5242658935. Siedzibą firmy jest Warszawa, ul.Fortuny 31a (jest to również adres do korespondencji).
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach witryny shop.maakao.pl prosimy o kontakt na biuro@maakao.pl lub listownie na adres siedziby podany powyżej.

Deklaracja

Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, są zbierane w określonych celach (zdefiniowanych poniżej), nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą oraz są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia określonych poniżej celów. Zbierane dane są stosowne i adekwatne do celu w jakim są zbierane, przetwarzane i przechowywane.
Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny shop.maakao.pl oraz dokonywania zakupów poprzez tę witrynę. Sklep internetowy działa w systemie IdoSell Shop będącego własnością firmy IAI S.A. Do zabezpieczeń stosowanych przez IAI należy m.in. szyfrowanie połączeń SSL, monitoring serwerów. Firma IAI S.A. pełni rolę osoby przetwarzającej dane w imieniu Sklepu internetowego.

Cel i zakres zbierania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu:
- realizacji zamówień złożonych przez Klienta za pośrednictwem Witryny/Sklepu internetowego;
- kontaktu z Klientem za pośrednictwem email w celu realizacji zamówienia;
- przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;
- przyjmowania zwrotów;
- komunikacji handlowej/marketingowej drogą elektroniczną (za stosowną zgodą Klienta);
- wypełniania obowiązków prawnych, podatkowych i rachunkowych wynikających z przepisów prawa.

W celu realizacji zamówień dane osobowe mogą być udostępniane: operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia w miejsce wskazane przez Klienta oraz podmiotom obsługującym płatności. Ponadto, zebrane dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Następujące dane są zbierane za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, podczas dokonywania zakupów i rejestracji: nazwisko i imię, adres dostawy, adres billingowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz, jeśli dotyczy, NIP, nazwa firmy, adres firmy.
Podanie wymienionych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i/lub zakupów za pośrednictwem Witryny. Podczas korzystania z usług Sklepu internetowego, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikacji handlowej (newslettery). Jest to dobrowolna zgoda, z której Klient może zrezygnować logując się na konto założone w Sklepie internetowym bądź wysyłając odpowiednią informację na adres biuro@maakao.pl

Dane osobowe są przetwarzane w wyżej opisanych celach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), z ustawą o ochronie danych osobowych i z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn.18 lipca 2002.

Kontrola i dostęp do własnych danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich aktualizowania, usuwania oraz ma prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo przenoszenia danych. Osoba ta ma również prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody (dotyczy to przede wszystkim zgody na przesyłanie informacji marketingowych, handlowych czy newslettera). W celu realizacji tych praw, można zarejestrować się na założone konto w Sklepie internetowym bądź wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@maakao.pl

Pliki Cookies

Sklep internetowy Usługodawcy używa plików "cookies". W plikach "cookies" są zawarte niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego. Usługobiorca może dokonać zmian ustawień przeglądarki dotyczących plików "cookies". Brak jakichkolwiek zmian jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików "cookies".
Pliki "cookies" to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają one na rozpoznanie urządzenia użytkownika i dostosowanie zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. Na stronach internetowych działających w systemie IdoSell Shop (w tym naszej Witryny), wykorzystuje się pliki Cookiem stałe i seryjne:

- Cookies stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika (zgodnie z polityką IAI, czas życia plików stałych wynosi 90dni);
- Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez zintegrowane serwisy np.Google Analytics podlegają ich własnym politykom.

Usługobiorca, we własnym zakresie, ma prawo zmienić ustawienia przeglądarek/ prywatności dotyczące sposobu obsługi plików "cookies".

Korzystając z usług Sklepu internetowego, Klient zgadza się z polityką plików "cookies" opisaną powyżej. Jest ona integralną częścią Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu.

Postanowienia końcowe

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym zabezpieczenia przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym i przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od 1 marca 2021. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki można kierować na adres: biuro@maakao.pl

pixel